باخیال راحت تقلبی بخرید

برای هر کالا اطلاعات و مشخصاتی درج شده است که تمامی ویژگی‌های کالا در آن ذکر شده است؛ از جمله برند بودن کالا، ساخت کشور و بقیه موارد که شما بعد از مطالعه اقدام به ثبت سفارش می‌کنید؛ چنانچه کالای تحویلی شما تقلبی یا غیراصل باشد می‌توانید در قسمت ثبت شکایات اقدام کنید و از ایران کاتلری جریمه فروش کالای تقلبی دریافت نمایید.